CN EN
网站升级改版中
敬请期待...

液压活塞杆          活塞杆的作用   
          活塞杆的作用是连接活塞和十字头,传递作用于活塞上的力并带动活塞运动。
          活塞组成
          活塞组件包括:活塞、活塞环、支撑环、活塞杆等。根据结构形式的不同,活塞可以分为筒形活塞(长度比直径大)、盘形活塞(长度比直径小)、组合式活塞及柱塞式活塞。
 


下一篇:伸臂活塞杆

Related Products

相关产品